1. « Wróć do  
  2. Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.strefaczesci.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych, które rozpoczynają się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu.

Na co zwrócić uwagę?

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Koszt przesyłki

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru.

Sklep nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.

Zwroty należy wysyłać na adres:

FHU DARO s.c.

ul. Rybnicka 111

47-400 Racibórz

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany na podany w formularzu rachunek bankowy.Niezgodność towaru z zamówieniem

W przypadku gdy towary, które otrzymałeś są niezgodne z zamówieniem (jest ich więcej niż w zamówieniu, mniej niż w zamówieniu lub są inne niż zamawiane) możesz zgłosić niezgodność z zamówieniem. Dostarczymy brakujące bądź właściwe towary lub zwrócimy pieniądze.

Należy pamiętać aby zawsze sprawdzić stan i ilość towaru oraz stan jego opakowania oryginalnego w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń należy odmówić przyjęcia przesyłki, spisać protokół (podpisany przez kuriera) a następnie skontaktować się z nami.

Na co zwrócić uwagę?

Jeżeli otrzymałeś zbyt dużo towarów lub towary inne niż zamawiane istnieje konieczność ich zwrotu. Zwracany towar musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, nie może być towarem używanym (nie może nosić śladów montażu lub eksploatacji) jak również nie może być w żaden sposób uszkodzony bądź zniszczony.

Koszt przesyłki

Koszt przesyłki zwierającej towar zwracany, niezgodny z pierwotnym zamówieniem, w chwili wysyłki w całości pokrywa zwracający, który odpowiada także za zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go (oraz jego oryginalne opakowanie) przed uszkodzeniem w transporcie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia niezgodności koszt wysyłki zostanie zwrócony. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jego części lub niezgodnych a opłaconych towarów, zwrócona zostanie także należność za odesłane towary.

Termin rozpatrzenia zgłoszenia niezgodności

Zgłoszenia niezgodności rozpatrywane są w terminie 14 dni.Reklamacja towaru

W przypadku gdy produkt, który otrzymałeś jest wadliwy lub ujawni wadę w trakcie użytkowania (w okresie objętym gwarancją) należy zgłosić ten fakt jako reklamację.

Należy pamiętać aby zawsze sprawdzić stan i ilość towaru oraz stan jego opakowania oryginalnego w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń należy odmówić przyjęcia przesyłki, spisać protokół (podpisany przez kuriera) a następnie skontaktować się z nami.

Na co zwrócić uwagę?

Reklamowany towar musi być kompletny co oznacza, iż należy zwrócić wszystkie elementy wchodzące w skład towaru (zestawu) niezależnie od ich stanu (np. zerwane lub uszkodzone śruby mocujące). Reklamowany towar nie musi posiadać oryginalnego opakowania.

Wszystkie reklamowane towary należy dostarczyć w stanie, w jakim je zdemontowano i nie należy podejmować prób naprawy przed ich reklamacją. Reklamacje wszystkich części elektrycznych i elektronicznych będą rozpatrywane tylko po dostarczeniu zaświadczenia o ich montażu w wyspecjalizowanym warsztacie.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć protokół reklamacji oraz dowód zakupu: w przypadku paragonu – jego oryginał, w przypadku faktury VAT – jej kopię.

Koszt przesyłki

Koszt przesyłki zwierającej reklamowany towar w chwili wysyłki w całości pokrywa zwracający, który odpowiada także za zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt wysyłki zostanie zwrócony. Reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub zwrócony zostanie koszt jego zakupu (zgodnie z dokumentem sprzedaży).

Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamiamy telefoniczne lub mailem.